Koszyk

Produkty : 0

Łącznie : 0

Przesyłka : 0

.

Średniowieczny Sklep Internetowy

bnr_paymentsBy_150x60.gif

newsletter

Regulamin


WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW FIRMY Kokoszowa Manufaktura Marcin Rogowski

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kokoszowa Manufaktura Marcin Rogowski, z siedzibą w Polsce, Rotmanka, ulica Modrzewiowa 7.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych: e-mail kokoszowamanufaktura@gmail.com oraz telefon + 48 502 504 515

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

4. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do trzecich osób.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez Kokoszową Manufakturę, działającą w internecie pod nazwą www.gambeson.pl.


Firma jest własnością Marcina Rogowskiego, zarejestrowana jest w Rotmance, ul. Modrzewiowa 7 i tam znajduje się obecnie jej siedziba.
Kokoszowa Manufaktura jest płatnikiem VAT, wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4123 w Pruszczu Gdańskim, numer Regon: 220612170, numer NIP: PL583 277 34 42

Kokoszowa Manufaktura nazywana będzie w regulaminie Manufakturą.

Postanowienia ogólne

•Zamówienia w Manufakturze mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
•Zamówienie składane jest poprzez formularz znajdujący się na stronie Manufaktury lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
•Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych do zrealizowania zamówienia danych.
•Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
•W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Manufaktura może odstąpić od umowy sprzedaży
•Serwis internetowy www.gambeson.pl ma charakter informacyjny. Do momentu potwierdzenia mailowego, ceny i zestawienia towarów nie stanowią wiążącej oferty handlowej.
•Manufaktura zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Postanowienia dotyczące składania zamówienia

•Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie obowiązkowo potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, uregulowania płatności oraz wyboru transportu;
• W standardzie przeszywanice i wyposażenie pikowane produkowane są w naturalnym kolorze materiału czyli szarym bądz jasno szarym ( zależnie od producenta materiału) - farbowanie materiału podlega dodatkowej opłacie.
•W przypadku stwierdzenia przez Manufakturę do 31 dni od złożenia zamówienia poprzez formularz na stronie, braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony Klienta, Manufaktura anuluje zamówienie;
•Zamówień można dokonywać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
•Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki w kwocie podanej w serwisie www.gambeson.pl lub uzgodnionej indywidualnie drogą mailową, które ponosi Kupujący;
Koszt transportu poza Unię Europejską jest inny niż ten podany na stronie i jest każdorazowo negocjowany.
•Termin realizacji zamówienia uzgadniany jest każdorazowo z Klientem drogą mailową;
•Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia wpływu należności na konto, chyba że uzgodnienie z Klientem stanowi inaczej;
•Kupujący zostanie poinformowany osobnym mailem o wpływie należności na konto Manufaktury oraz o wysyłce towaru;
•Płatność odbywa się bezpośrednią wpłatą na konto bankowe lub za pośrednictwem systemu PayPal przy wpłatach z zagranicy (doliczana jest prowizja związana z kosztami obsługi przez PayPal 5%);
•Manufaktura każdorazowo wystawia faktury VAT. Na życzenia klienta wysyłana jest ona wraz z towarem lub drogą elektroniczną.
• Zamówienia na wiele przedmiotów z sekcji "Meble średniowieczne" podlegają każdorazowo negocjacji ceny wysyłki.
• Obowiązkowa zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia obowiązuje każdorazowo kiedy zamawiane są przedmioty ze statusem "NA ZAMÓWIENIE" lub zamówienia indywidualizowane, które nie mogą być zrealizowane ze stanu magazynowego.

Postanowienia końcowe

•Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" - Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., z zakupionego towaru Klient może zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wówczas, gdy przedmiot nie został przez Kupującego zniszczony ani nie posiada śladów użytkowania. Manufaktura życzy sobie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym informując go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły w stanie nienaruszonym. Manufaktura zwraca wówczas wpłaconą sumę, przelewem lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przesyłki. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy odejmujemy opłatę Poczty Polskiej (wg cennika).
•Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w wyniku niewłaściwego użytkowania.
•Nie uwzględnia się reklamacji w przypadku ubiorów, które nie odpowiadają oczekiwaniom Klienta, a powstały w zgodzie z jego zamówieniem.
•Sprzedawca zobowiązuje się do uznania reklamacji dotyczącej niewłaściwego funkcjonowania lub niedopasowania towaru z winy Sprzedawcy.
•W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacji na swoim Urzędzie Pocztowym lub w przypadku przesyłki kurierskiej, w obecności kuriera i powiadomienia Manufaktury, która dochodzić będzie roszczeń od odpowiedzialnej instytucji.
•Wyroby ukazane na stronach Manufaktury mogą nieznacznie różnić się od pierwowzoru. Jakość zdjęć nie zawsze oddaje w pełni walory przedmiotów. Kolory oryginalne mogą być odmiennie na stronie ze względu na różne ustawienia monitora i możliwości techniczne.